Welkom!

Iuris richt zich op milieujuridische advisering. Omgevingsrecht, en in het bijzonder milieurecht is een dynamisch rechtsgebied, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. Bij milieurecht komt bovendien de techniek samen met het recht, wat een specifieke benadering vraagt. Iuris brengt deze beide vakgebieden (techniek & recht) vakkundig bijelkaar, waardoor een optimaal resultaat wordt behaald.

Speciaal voor projecten in de Bouw&Infra sector biedt Iuris milieujuridische projectbegeleiding aan. Daarnaast zet Iuris haar kennis en ervaring in voor overheid en bedrijven door op interimbasis achterstanden weg te werken en/of de werkdruk te verlichten.