Iuris, specialist in omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden.

Bij omgevingsrecht komt bovendien de techniek samen met het recht, wat een specifieke benadering vraagt. Iuris brengt deze beide vakgebieden (techniek & recht) vakkundig bijelkaar, waardoor een optimaal resultaat wordt behaald.

Speciaal voor projecten in de Bouw&Infra sector: milieujuridische projectbegeleiding.

Juridisch advies en begeleiding tijdens het hele (plan)proces, of juist gerichte, specifieke advisering in een specialistisch rechtsgebied. Zoals geluidrecht of natuurbeschermingsrecht.

Interimdiensten

Om achterstanden bij uw organisatie weg te werken of de werkdruk te verlichten. Of juist om de ontbrekende specialistische kennis in uw organisatie in te brengen, over het omgevingsrecht en bestuursrecht in het algemeen, of milieu-, geluid- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

Iuris Twitter feed

Meer weten over de expertsessies die we hebben gehouden voor de ontwikkeling van de Omgevingsregeling? https://t.co/qSR9Bp9uW8

Ministerraad stuurt AMvB’s, Invoeringswet en Aanvullingswet natuur voor advies naar Raad van State #Omgevingswet https://t.co/8RXCSyR2Tm

Het mag live!
Sinds een half jaar met Studio Piraat hard gewerkt aan een frisse, nieuwe restyle van mijn... https://t.co/3McpciQnCl

Tja... als het binnen te warm is om te werken... https://t.co/Xjj8Hx0oZY

Meer laden...