Iuris, specialist in omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden.

Bij omgevingsrecht komt bovendien de techniek samen met het recht, wat een specifieke benadering vraagt. Iuris brengt deze beide vakgebieden (techniek & recht) vakkundig bijelkaar, waardoor een optimaal resultaat wordt behaald.

Speciaal voor projecten in de Bouw&Infra sector: milieujuridische projectbegeleiding.

Juridisch advies en begeleiding tijdens het hele (plan)proces, of juist gerichte, specifieke advisering in een specialistisch rechtsgebied. Zoals geluidrecht of natuurbeschermingsrecht.

Interimdiensten

Om achterstanden bij uw organisatie weg te werken of de werkdruk te verlichten. Of juist om de ontbrekende specialistische kennis in uw organisatie in te brengen, over het omgevingsrecht en bestuursrecht in het algemeen, of milieu-, geluid- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

Iuris Twitter feed

Wauw. Ik wou dat deze stage er was toen ik nog studeerde 😉
! https://t.co/x6uH1u39mt

Vandaag staat hij in het Staatsblad: de wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder... https://t.co/2AJqJxLYos

Vandaag voor een zitting naar de @RaadvanState. Wat is het toch een mooi pand, van buiten én binnen! #geluid #gevelisolatie

Innovatief project van ProRail! Nu hopen dat het werkt 🤞
https://t.co/Km9lbrykqM

Meer laden...