Iuris, specialist in omgevingsrecht

Omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden.

Bij omgevingsrecht komt bovendien de techniek samen met het recht, wat een specifieke benadering vraagt. Iuris brengt deze beide vakgebieden (techniek & recht) vakkundig bijelkaar, waardoor een optimaal resultaat wordt behaald.

Speciaal voor projecten in de Bouw&Infra sector: milieujuridische projectbegeleiding.

Juridisch advies en begeleiding tijdens het hele (plan)proces, of juist gerichte, specifieke advisering in een specialistisch rechtsgebied. Zoals geluidrecht of natuurbeschermingsrecht.

Interimdiensten

Om achterstanden bij uw organisatie weg te werken of de werkdruk te verlichten. Of juist om de ontbrekende specialistische kennis in uw organisatie in te brengen, over het omgevingsrecht en bestuursrecht in het algemeen, of milieu-, geluid- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

Iuris Twitter feed

Aanpassingen aan het tracébesluit voor PHS Rijswijk-Rotterdam, vanaf 27 mei tot en met 7 juli kun je de stukken inzien en een zienswijze indienen.
https://www.prorail.nl/nieuws/aanpassingen-tracebesluit-rijswijk---rotterdam

Vandaag naar Den Haag voor de 2e zitting over het tracébesluit 'Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden'. #raadvanstate #ProRail #laagfrequentgeluid https://www.raadvanstate.nl/actueel/persagenda/

Het Aanvullingsbesluit geluid is naar de Tweede Kamer! Op naar de volgende stap... #geluidrecht #omgevingswet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/ontwerp-aanvullingsbesluit-geluid-omgevingsweg

Maandag weer een ouderwets supergezellig project uitje met de #RWS collega’s gehad... En de vierde plaats behaald bij het kroegenspel, ben het nog niet verleerd! 😜

Meer laden...