12 februari

Uitgangspunten voor gevelisolatieonderzoek verder verduidelijkt door de Raad van State
Wat ter zitting al ter sprake kwam, is nu ook in de uitspraak zelf bevestigd door de Raad van State: de (in het tracébesluit) vastgestelde hogere waarde geldt als vaststaand uitgangspunt voor de beoordeling of aan de binnenwaarde voldaan wordt.

Daarmee schept de Raad van State de broodnodige duidelijkheid voor eigenaren van woningen die vanwege een (spoor)wegaanpassing een hogere waarde hebben gekregen op hun woning, en op grond daarvan in aanmerking komen voor een gevelisolatieonderzoek. Dat onderzoek moet aantonen of ondanks de hogere geluidbelasting nog voldaan wordt aan de binnenwaardenorm. Is dat niet het geval, dan is de (spoor)wegbeheerder verplicht tot het aanbieden van gevelisolatie.

Tijdens deze gevelisolatieonderzoeken komt regelmatig aan de orde dat een eigenaar toch twijfels heeft over de juiste geluidbelasting op de gevel. Met deze uitspraak maakt de rechter duidelijk dat de juistheid van de vastgestelde geluidbelasting op de gevel, de hogere waarde dus, in het gevelisolatieonderzoek niet meer aan de orde kan komen. Daar is de tracéwetprocedure voor, waar de hogere waarde in wordt vastgesteld.
Verwacht mag worden dat deze redenering ook opgaat bij de vaststelling van woningen die voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen bij de GPP-wijzigingsbesluiten en saneringsplannen.

Goed om ons standpunt bevestigd te zien door de rechtspraak! 
https://www.linkedin.com/pulse/gevelisolatieonderzoek-mag-uitgaan-van-vastgestelde-hogere-heemskerk