Om te zorgen dat geluidhinder wordt voorkomen, of in ieder geval binnen de perken blijft, zijn er geluidregels opgesteld. Van oudsher een ingewikkelde wetgeving, die echte specialisten vraagt om dat op goede wijze uit te leggen en toe te passen.

Iuris is door de jaren heen een echte specialist geworden in het geluidrecht: zowel bij het verlenen en toetsen van omgevingsvergunningen voor inrichtingen, bij het opstellen van de trac├ębesluiten voor weg- en spooraanpassingen, bij de gevelisolatie van woningen tegen geluid, en bij de landelijke saneringsoperatie van de rijksoverheid wordt de kennis en ervaring van iuris veelvuldig ingezet.