Om de omgeving waarin wij leven te beschermen, worden regels gesteld: de milieuregels. Dat zijn de regels over geluidhinder, externe veiligheid, luchtkwaliteit enzovoorts. De milieuregels hebben vaak een behoorlijk technisch element in zich: bijvoorbeeld de vele technische rekenmethodieken voor geluid en luchtkwaliteit. Bij uitstek daarom een onderwerp waar iuris haar meerwaarde heeft: de technische aspecten verbinden met de juridische kaders. En andersom. Zoals bij het opstellen van de trac├ębesluiten en bij de uitleg van besluiten over de gevelisolatie van woningen, maar ook bij bijvoorbeeld de vergunningverlening voor bedrijven.