De bescherming van natuurgebieden, dieren en planten valt onder het natuurbeschermingsrecht. Met europese richtlijnen en rechtspraak, diversiteit aan regelingen en typen gebieden best een complex rechtsgebied. Met de (rail)projecten, windmolenparken op zee en ruimtelijke advisering een onderwerp waar iuris behoorlijk in thuis is geraakt.