Nederland is een dichtbevolkt land. Dat betekent dat we onze (gebruiks)ruimte samen moeten verdelen, en soms dubbel moeten gebruiken. Dat vergt creativiteit, maar ook duidelijkheid. Iuris heeft in diverse projecten geadviseerd over de ruimtelijke verdeling vanuit juridisch perspectief. Met passie en compassie.