Net zo belangrijk als de inhoudelijke kennis, is de persoon achter het bedrijf: met wie krijg je als opdrachtgever te maken?

Achter iuris schuilt mijn persoon: Nelleke Heemskerk. In 2007  heb ik Iuris opgericht om me volledig te kunnen richten op het werk waar mijn passie ligt: de interactie tussen techniek en recht

Met de opleiding Nederlands recht, specialisaties bestuursrecht en milieu-en natuurrecht, en als vooropleiding de technische opleiding (HTS) milieukunde, ben ik mijn loopbaan begonnen. In de jaren die daarop volgden, bleek de combinatie recht en techniek niet alleen heel leuk, maar ook heel waardevol te zijn: voor verschillende opdrachtgevers bij de overheid en in de bouw- en infrasector heb ik de technische aspecten met de juridische kaders mogen verbinden. Grenzen aangeven, uitleg geven, mogelijkheden schetsen. Een volwaardig gesprekspartner zijn voor juristen én technici, beleidsmakers én projectmanagers

Deze opdrachtgevers hebben mij ook gevormd, tot een praktisch ingesteld jurist. Een ‘nee, dat kan niet’ is gewoon niet altijd een optie. En dan is de uitdaging om te zoeken naar wegen die een vergelijkbaar -of in ieder geval aanvaardbaar- resultaat geven. Waar ik de risico’s van schets, en we samen die risico’s kunnen proberen te elimineren of beperken. En het project niet (verder) hoeft te vertragen.

Maar ook de andere kant is mij niet onbekend: voor de geluidregelgeving ben ik betrokken bij het totstandkomen en aanpassen van diverse wetten en regelingen: zoals recente aanpassingen aan de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, en onderliggende AMVB’s (Besluit geluid milieubeheer en Besluit geluidhinder) en het meedenken en meeschrijven aan de Omgevingswet (de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid).

En tot slot, het overbrengen van mijn kennis en ervaring! Een ontzettend leuk onderdeel van mijn werk, waar ik helaas niet altijd genoeg tijd voor kan vinden. Zo heb ik voor Euroforum lesdelen in de schriftelijke leergangen mogen verzorgen (Milieurecht voor bedrijf en overheid’, ‘Het nieuwe omgevingsrecht’ en ‘Het nieuwe milieurecht’). Deze bijdragen spitsten zich toe op de milieuregelgeving voor inrichtingen.

Voor Kluwer heb ik geschreven voor de (online-) uitgaven Milieurecht Totaal en het Handboek Milieuwetgeving. En, toch wel mijn trots, ben ik auteur van de Wegwijzer geluidrecht, die in hardcopy is uitgegeven als editie 2008 en editie 2009/2010. Dit boek bevat een praktische handleiding voor iedereen die met de juridische aspecten van geluidhinder te maken krijgt en is inmiddels in digitale vorm beschikbaar via de Kluwer Navigator.